Jakub Pišek

HALLOGENERATOR

disco numérique, SlovakiaHallogenerator je multimediálna elektrosága neštastného párty robota z budúcnosti. Pri transporte časom sa jeho softvérové vybavenie určené na elimináciu populácie ľudí poškodilo mutantmi vírusov. Robota sa podarilo naštartovať iba v párty režime.

Vykresľuje kontrast medzi digitálnym svetom strojov a biomorfným svetom ľudí, kde obe strany sem-tam zlyhávajú a zároveň skórujú v temnej atmosfére nepredvídateľných súvislostí.

Performance nastavuje zrkadlo producentom, djom, a popovým spevákom, ktorí digitálne vylepšujú svoj spev, no zároveň muzikálna forma prináša na pódium esenciu zábavy a intelektuálneho obsahu. Nenásilnou formou taktiež útočí na technologickú gramotnosť národa, jazzovú políciu a spoľahlivosť počítačov. Kladie otázku, či experimentálny autorský hardvér a softvér patrí na pódiá a zdôrazňuje význam jeho použitia aj v širšom kontexte.

Staré šlágre odeté vo zvuku éry 8-bitových počítačov zapália plameň v každom srdci. Buď ho miluješ, alebo nenávidíš. Sprevádza ťa v podobe podivne fungujúcich techológií.

Hallogenerator is a multimedia electro saga of fortuneless party robot from the future. His software, assigned for eliminating humans, has been corrupted by the virus mutants during the transport. The robot has been successfully booted but only in a party mode.

Hallogenegator is displaying the contrast between the digital world of computers and biomorphic world of human where both parties are failing and winning at the same time in a dark atmosphere of the unpredictable context.

Performance sets up the mirror to producers, DJs and pop singers, who want to enhance their vocal digitally. But the performance brings to the stage the essence of entertainment and intellectual content in musical form at the same time. It also peacefully attacks the technological literacy of the nation, the jazz police, and computer reliability. Performance wonders whether the custom experimental hardware and software belong on the stage, and it points the importance of their usage in a wider context.

Old evergreens clad in the sound era of the 8-bit computers ignite the flame in every heart. You either love him or hate him. He guides you in the form of oddly functioning technique.


selected past/future events


2.2.2019, Birthday party Natália Lukáš, Záhrada, Banská Bystrica


21.11.2018, MEM, Bilbao, ES


27.10.2018, Hybaj Ho, Alta, Praha


24.2.2018, Fúzy, Stanica Žilina Záriečie


3.2.2018, Východisco, Wave, Prešov


24.11.2016, PIKSEL, Bergen, Norway


29.7.2016, Lidožúr, Pieštany


28.5.2016, AMRO, Stwst, Linz, AT


8.7.2015, RMLL, Beauvais FR


11.4, 2015, LAC 2015, Baron, Mainz, Germany


17.4, 2012, NON STOP MEDIA fest, Kharkov, Ukraine


16.9, 2011, Menju, Mlady pes, KC dunaj, Bratislava


19.7, 2011, Pohoda_FM, live in Radio_FM, (podcast)


7.5, 2011, ITCH MY MAGION feat. MULTIPLACE, Fléda, Brno


6. 11, 2010, A4, Bratislava, remake make me high!
+ Raquel Meyers + GOTO80 + Gnd + Cabowitz + Zdensetup

Custom software running Open Source!
Pure Data and Gem trough jack on Debian GNU/Linux.
Arduino powered metro for drums.
Footswitch and volume control hadrware by sedemminut.kubriel(at)servus.at
hosting by servus.at

m